Portal til Historien om Alfred Kreidlers små Genistreger . 
 
 
Kreidler Florett, Historie og Modeludvikling. 
De små Kreidlere. 
Kreidler efter 1982. 
Kreidler i Danmark. 
De skabte Florett'en, og myten om den. 
 Kreidler Polka. 
 .
.